Finansiell översikt

Dustin Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Dustin Group AB är ett svenskt företag som bedriver verksamhet inom nätdistribution av informationstekniska produkter och tjänster. Företaget erbjuder en portfölj av maskinvara, programvara och tjänster riktade till företag, privatpersoner och offentliga organisationer. Företaget är indelat i två affärssegment: affärskundsegmentet, även kallat företag till företag, och konsumentsegmentet, även kallat företag till konsument. Produktutbudet innefattar datorer och surfplattor, tillbehör, servrar och lagringsmedia, nätverks- och säkerhetslösningar, komponenter, skrivare och tillbehör, telefoner, globala positioneringssystem, audio- och videoutrustning, kontorsutrustning och programvara. Lösningarna och tjänsterna innefattar bland annat anpassade och säkra mobilitetstjänster, programvarulicenser, utskriftslösningar, informationsteknikinfrastruktur, molntjänster, installation, finansiering, klienthantering och supporttjänster. Företaget är verksamt i Sverige, Danmark, Norge och Finland.