34750sek
1,3 %
Datum:2024-04-24Tid:14:20:00Senaste rapport:Q1-2024Lista:Large CapTicker:BOL
Börsvärde:94 854 msekEnterprise Value:107 240 msekOmsättning:77 073 msekVinst:4 671 msekISIN:SE0020050417

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Boliden omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Boliden med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:348,40
MA50:297,57
MA200:294,90
Pris/MA200:17,7 %
RSI (14):68,9
Pris/MA50:16,6 %

Beskrivning

Boliden AB driver sex gruvområden och fem smältverk i Sverige, Norge, Finland och Irland. Företaget bearbetar zink, koppar, guld, silver och andra metaller och är engagerat i prospektering, gruvdrift, smältning och metallåtervinning. Bolaget har två rörelsesegment: affärsområde smältverk och affärsområde gruvor. Affärsområdet gruvor består av sex gruvområden: Aitik, Bolidenområdet och Garpenberg i Sverige; Kylylahti och Kevitsa i Finland; och Tara-gruvan på Irland. Det omfattar både underjordsgruvor och dagbrott. Bolaget genererar maximala intäkter från segmentet Smältverk.