Finansiell översikt

Beijer Alma finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Beijer Alma AB är en Sverigebaserad industrikoncern som verkar genom tre dotterbolag: Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech. Lesjöfors är en tillverkare av fjädrar, tråd och platta bandkomponenter i Europa, Nordamerika och Asien. Habia Cable utvecklar, tillverkar och distribuerar kablar och kabelsystem. Beijer Tech fokuserar på industriell handel i Norden. Kunderna finns i sektorer som fordon, verkstad och infrastruktur. De viktigaste geografiska marknader är Skandinavien, övriga Europa, Asien och Nordamerika.