Finansiell översikt

AQ Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

AQ Group AB är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och monterar komponenter och system för industrikunder. Företagets verksamhet består av de två segmenten: System och Komponent. System-segmentet omfattar elskåp och systemprodukter, och tillverkar system, kraft och automationslösningar och monterar kompletta maskiner i nära samarbete med kunderna. Komponent-segmentet omfattar affärsområden för formsprutning, induktiva komponenter, kabelsystem, bearbetning av plåt samt speciell teknologi och teknik. Detta segment producerar transformatorer, kabelsystem, mekaniska komponenter, stansad plåt och formsprutad termoplast. Företaget bedriver verksamhet genom sina dotterbolag i bland annat Finland, Estland, Mexiko, Indien, Kanada och Kina.