4652sek
2,1 %
Datum:2023-12-07Tid:17:29:40Senaste rapport:Q3-2023Lista:Mid CapTicker:AMBEA
Börsvärde:4 136 msekEnterprise Value:15 325 msekOmsättning:13 126 msekVinst:344,0 msekISIN:SE0009663826

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Ambea omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Ambea med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:46,52
MA50:42,37
MA200:37,60
Pris/MA200:22,8 %
RSI (14):61,2
Pris/MA50:9,0 %

Beskrivning

Ambea AB är en vårdgivare i Sverige med inriktning på boende för funktionshindrade och äldre i egna förvaltningsenheter. Bolagets segment omfattar Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden och Klara. Segmentet Vardaga erbjuder äldreomsorg. Nytida-segmentet erbjuder handikappomsorg. Stendi-segmentet omfattar stöd till barn och unga, personlig assistans, särskilt boende, äldreomsorg och hemtjänst i Norge. Segmentet Altiden omfattar verksamheter inom äldreomsorg och hemsjukvård; Segmentet Klara bedriver bemanning av bland annat vikarier, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.