6665sek
1,8 %
Datum:2024-05-20Tid:17:29:32Senaste rapport:Q1-2024Lista:Mid CapTicker:AMBEA
Börsvärde:5 969 msekEnterprise Value:17 032 msekOmsättning:13 561 msekVinst:496,0 msekISIN:SE0009663826

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Ambea omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Ambea med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:66,65
MA50:64,09
MA200:50,06
Pris/MA200:33,1 %
RSI (14):55,6
Pris/MA50:4,0 %

Beskrivning

Ambea AB är en vårdgivare i Sverige med inriktning på boende för funktionshindrade och äldre i egna förvaltningsenheter. Bolagets segment omfattar Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden och Klara. Segmentet Vardaga erbjuder äldreomsorg. Nytida-segmentet erbjuder handikappomsorg. Stendi-segmentet omfattar stöd till barn och unga, personlig assistans, särskilt boende, äldreomsorg och hemtjänst i Norge. Segmentet Altiden omfattar verksamheter inom äldreomsorg och hemsjukvård; Segmentet Klara bedriver bemanning av bland annat vikarier, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.