088sek
-2,2 %
Datum:2024-06-14Tid:17:29:00Senaste rapport:Q1-2024Lista:First NorthTicker:ALPCOT B
Börsvärde:143 msekEnterprise Value:143 msekOmsättning:85,1 msekVinst:-33,5 msekISIN:SE0016845655

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Alpcot omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Alpcot med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:0,88
MA50:0,87
MA200:1,03
Pris/MA200:-14,3 %
RSI (14):53,8
Pris/MA50:1,6 %

Beskrivning

Alpcot har en digital plattform form för sparande och investeringar med flera marknadsledande tjänster. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014 och har sedan verksamheten startades fokuserat på att hjälpa privatpersoner att optimera sina ekonomiska engagemang. Alpcots digitala plattform används idag både av Alpcots egna direktkunder och av rådgivare som i sin tur ger finansiella råd till sina kunder, dvs den digitala plattformen används som en s k Software as a service (Saas). Alpcots egna direktkunder får hjälp av olika beslutsstöd och vägledingsverktyg för att fatta välgrundade beslut, medan professionella rådgivare använder en rad olika digitala verktyg för att ge finansiella råd till sina kunder som sedermera avvecklas genom Alpcots digitala plattform. Styrkan i Alpcots SaaS-modell är att kunna erbjuda professionella rådgivare avancerade rådgivningsverktyg i en helt integrerad lösning.