8564nok
-2,1 %
Datum:2022-12-07Tid:18:00:00Senaste rapport:Q3-2022Lista:Oslo BorsTicker:STB
Börsvärde:40 420 mnokEnterprise Value:40 420 mnokOmsättning:49 710 mnokVinst:2 592 mnokISIN:NO0003053605

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Storebrand omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Storebrand med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:85,64
MA50:80,67
MA200:80,73
Pris/MA200:6,1 %
RSI (14):53,8
Pris/MA50:6,2 %

Beskrivning

Storebrand ASA är ett nordiskt långsiktigt spar- och försäkringsbolag. Verksamheten är uppdelad i icke-garanterat sparande, försäkring och garantipension. Sparsegmentet omfattar produkter för pensionssparande utan räntegarantier. Segmentet består av avgiftsbestämda pensioner i Norge och Sverige, kapitalförvaltning och bankprodukter för privatpersoner och mindre företag. Försäkringssegmentet tillhandahåller riskprodukter i Norge och Sverige. Det ger hälsa, egendom och olyckor, personliga riskprodukter och personalrelaterade och pensionsrelaterade försäkringar. Affärsområdet Garantipension omfattar långsiktiga pensionssparprodukter som ger kunderna en garanterad avkastning.