Finansiell översikt

NIBE Industrier finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

NIBE Industrier AB tillverkar och säljer energieffektiva produkter för industri- och konsumentbruk. Företaget är organiserat i tre segment efter produkttyp. Segmentet klimatlösningar, som genererar majoriteten av intäkterna, säljer HVAC-system och varmvattenberedare till bostäder, flerbostadshus och andra stora fastigheter. Elementsegmentet säljer komponenter och element till flera branscher, inklusive tillverkare av apparater, hemrenoverare, energi och fordon. Kaminsegmentet säljer energieffektiva kaminer och skorstenssystem till bostads- och kommersiella kunder. Den allra största delen av intäkterna kommer från Europa.