Finansiell översikt

LC-Tec finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

LC-Tec Holding AB är ett Sverige-baserat holdingbolag. Det fungerar inom tre verksamhetsområden. LC-TEC Asia består av företag såsom LC-Tec Automation AB, vilket är verksamt inom produktion av tillverkningsutrustning för bildskärm med flytande kristaller, och LC-Tec Asia Ltd som erbjuder marknadsföring och försäljningstjänster relaterade till bildskärm med flytande kristaller. LC-Tec Displays består av LC-Tec Displays AB, verksamt inom både utveckling och tillverkning av komponenter för bildskärm med flytande kristaller för kunder i Europa och USA. LC-Tec Venture omfattar företagen: LightSpace Technologies AB och Inc, vilka erbjuder tredimensionella (3D) produkter, och Ecibeo AB, vilket licensierar sitt teknik med flytande kristaller och tillhandahåller forsknings- och utvecklingstjänster inom bildskärm med flytande kristaller.