180sek
-8,6 %
Datum:2024-04-19Tid:17:29:39Senaste rapport:Q4-2023Lista:SpotlightTicker:SOCIAL
Börsvärde:5 msekEnterprise Value:5 msekOmsättning:14,9 msekVinst:-54,2 msekISIN:SE0020824373

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Sociallite US omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Sociallite US med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:1,80
MA50:1,85
MA200:3,15
Pris/MA200:-42,8 %
RSI (14):54,4
Pris/MA50:-2,8 %

Beskrivning

Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och driva plattformar inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Bolaget driver sin verksamhet i Sverige och verkar på global basis genom sina leadgenereringsplattformar. Via dessa attraherar Bolaget leads världen över till sina kunder. Framledes har Bolaget för avsikt att gå in på fler marknader genom förvärv av plattformar och/eller bolag i såväl nya som befintliga affärsområden. GOGO Lead Tech strategi är att förvärva bolag, teknik och plattformar inom lead generering.