Finansiell översikt

GameStop finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pro
Pro
Pro

Beskrivning

GameStop Corp. är en omnichannel videospelförsäljare. Företaget säljer videospelhårdvara, fysisk och digital videospel, videotillbehör, samt mobil- och konsumentelektronikprodukter och andra varor genom sina butiker GameStop, EB Games och Micromania. Dess marknadssegment består av Video Game varumärkets segment i USA, Kanada, Australien och Europa. Var och en av spelbranschens segment utgörs främst av detaljhandel, där alla butiker engagerar sig i försäljning av nya och begagnade videospelsystem, programvara och tillbehör, som betecknas som videospelprodukter. Dess videospelbutiker säljer olika typer av digitala produkter, inklusive nedladdningsbart innehåll, poängskort, förutbetald, och säljer även vissa mobil- och konsumentelektronikprodukter och samlarprodukter.