Finansiell översikt

Carlsberg B finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Carlsberg är det fjärde största bryggeriet i världen efter sammanslagningen av Anheuser-Busch InBev och SABMiller, med stora verksamheter i Ryssland, Europa och Asien. Det har ledande andel i Skandinavien, Schweiz, Portugal, Laos, Nepal och delar av västra Kina. Dess viktigaste varumärken inkluderar Carlsberg, 1664, Tuborg, Holsten och Somersby. Företagets dryckesvolym 2022, exklusive Ryssland, delades mellan Nord- och Västeuropa (35%), Östeuropa (26%) och Asien (39%).