Finansiell översikt

Besqab finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Besqab AB (publ) är ett svenskt företag som arbetar inom fastighetsutveckling. Företaget fokuserar på bostadsprojekt, innefattande konstruktion av lägenheter och småhus i Storstockholm- och Uppsala-regionen.