Finansiell översikt

Besqab finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Besqab AB är ett bygg- och utvecklingsbolag inom fastigheter. Bolaget bedriver byggande, äger och förvaltar bostäder samt vård- och omsorgsboenden.