Utdelningsstrategin

Strategin hittar bra utdelningsaktier baserat på elva olika kriterier. Den letar efter bolag med bra utdelningshistorik, kassaflöde och lönsamhet samtidigt som bolaget inte har missgynnat aktieägare genom utspädningseffekt.

I screener ser du en poäng från 0 till 11 beroende på hur många av kriterierna företagen uppfyller. Bolagen sorteras även beroende på hur höga värden bolaget har inom varje kriterie.


Utdelningskvalité

1.Utdelningshistorik

2.Utdelningstillväxt

3.Utdelningsandel

Utspädningseffekt och Storlek

4.Öknings av antalet aktier

5.Börsvärde

Kassaflöde

6.Fritt kassaflödes marginal

7.Operativ kassaflödes marginal

Lönsamhet

8.Vinstmarginal

9.Avkastning på total kapital

Värdering

10.Direktavkastning

11.P/E

Den historiska avkastningen

Start start
Månad info
Antal Bolag info
Återinvestering av utdelning? info
Filter start
Årlig avkastning %
Utdelningsstrategin 11,8 %
OMXS30 4,6 %

Total avkastning %
Utdelningsstrategin 835,8 %
OMXS30 145,0 %

De bästa aktierna just nu!

bakground
Du måste vara Premium Medlem för att kunna se och ändra listan. Om du inte har ett konto så kan du enkelt skaffa det under Bli Medlem.