Piotroski F-Score

Strategin publicerades år 2000 av Joseph Piotroski. F-Score rankar företag efter deras lönsamhet, finansiell ställning och effektivitet och går ut på att företagen ska uppfylla så många så möjligt av de nio kriterierna. De bolag som har haft högre än 6 poäng har historisk utvecklats mycket bättre än företag som har haft lägre poäng. Urvalsmetoden ger en poäng från 0 till 9 beroende på hur många av kriterierna företagen uppfyller.

Lönsamhet

1. Senaste avkastning

2. Senaste kassaflöde

3. Utvecklingen av avkastning

4. Vinstkvalitet

Soliditet

5. Utvecklingen av skuldsättning

6. Utvecklingen av likviditet

7. Utvecklingen av antalet aktier

Effektivitet

8. Utvecklingen av rörelsemarginal

9. Utvecklingen av omsättningshastighet

Den historiska avkastningen

Start info
Månad info
Antal Bolag info
Återinvestering av utdelning? info
Filter start
Årlig avkastning %
F-Score 16,3 %
OMXS30 5,8 %

Total avkastning %
F-Score 1 653,0 %
OMXS30 192,0 %

De bästa aktierna just nu!

bakground
Du måste vara Premium Medlem för att kunna se och ändra listan. Om du inte har ett konto så kan du enkelt skaffa det under Bli Medlem.