Graham Screener

Strategin har en urvalsmetod för att hitta stabila bolag som passar bra för den defensive investeraren. Strategin kommer direkt från kända boken The Intelligent Investor - Benjamin Graham - Kapitel 14 - Stock Selection for the Defensive Investor.

Urvalsmetoden går ut på att företagen ska uppfylla så många så möjligt av de sju kriterier. I screener ser du en poäng från 0 till 7 beroende på hur många av kriterierna företagen uppfyller.

1. Storlek

2. Finansiell Styrka

3. Intjäningsstabilitet - Krav på vinsten

4. Utdelningshistorik - Krav på utdelningen

5. Vinsttillväxt – Totalt vinsttillväxt

6. Måttligt P/E-tal

7. Måttligt pris för Eget Kapital

Den historiska avkastningen

Start start
Månad info
Antal Bolag info
Återinvestering av utdelning? info
Filter start
Årlig avkastning %
Graham 14,2 %
OMXS30 4,6 %

Total avkastning %
Graham 1 313,4 %
OMXS30 145,0 %

De bästa aktierna just nu!

bakground
Du måste vara Premium Medlem för att kunna se och ändra listan. Om du inte har ett konto så kan du enkelt skaffa det under Bli Medlem.